Vår filosofi är att ge kunden ett miljövänligt alternativ | Frakt ombud: 80 kr Hemleverans: 149 kr | Fri frakt vid order över 995 kr | Vi hjälper er att välja miljömärkta produkter för en giftfri arbetsplats/skola | Kundtjänst: 08 730 20 30

Miljömärkta förbrukningsvaror för förskola, vård och omsorg samt konsument.

Genom stora volymer och en effektiv organisation kan vi erbjuda bra hygienprodukter till mycket konkurrenskraftiga priser.

Bland våra 3 000 kunder återfinns idag bland andra ca 600 bolag verksamma inom vård & omsorg skola samt ca 300 bolag verksamma inom hotell & restaurang. Exempel på kunder är:

 

Nordisk Hemtjänst och Omsorg 

Hemtjänst

På Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder vi omvårdnad präglad av omtanke ansvar och engagemang. Vi lägger stor möda på att erbjuda personlig hemtjänst, ledsagning och avlösning med hög kvalitet på dina villkor. Ditt inflytande över insatserna är grundläggande och tillsammans upprättar vi en arbetsplan hur du önskar att hjälpen skall utföras. Alla våra insatser utgår från dig som individ. Att du bemötts med respekt, ödmjukhet och förståelse är viktigt för alla våra medarbetare.

Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam, meningsfull och trygg genom att ha en hög personalkontinuitet, samma personal i så stor utsträckning som är möjligt ska hjälpa dig som kund. Vår viktigaste utmaning ligger i att överträffa de förväntningar du har på oss.

Ledsagning

Vi på Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder barn, ungdomar, vuxna och äldre att få hjälp med att kunna delta i olika aktiviteter och bryta isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. 
Ledsagaren anpassar sig efter dina behov och följer med på fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besök hos vänner, bankbesök, restaurangbesök, läkarbesök, promenader eller annat, allt enligt dina egna önskemål.
Nordisk Hemtjänst och Omsorg står för ledsagarens omkostnader som uppstår i samband med aktiviteter.

Avlösning

Avlösning är en service som ger dig som vårdar en anhörig i hemmet möjlighet till avlösning och egen tid för aktiviteter i eller utanför hemmet. Avlösning i hemmet innebär att en avlösare kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.

Ledsagning och avlösning är tjänster som vänder sig till den som beviljats ledsagar-/avlösarservice enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Har du frågor eller funderingar kring ledsagning eller avlösning får du gärna kontakta oss.

 

PLANET KIDS NURSERY SCHOOL EK FÖR

Välkommen till Planet Kids / Welcome to Planet Kids

Direktlänk:

Föräldrakooperativet ”Planet Kids” är en språkinriktad förskoleverksamhet som öppnades 1996. På Planet Kids här vi 28 barn mellan 1 och 6. 

 

 

 

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MATROSEN EK FÖR

Direktlänk:

 

På Föräldrakooperativet Matrosen sätter vi verksamheten med barnen i centrum och det råder en fin gemenskap mellan personal, barn och föräldrar. Verksamheten startade 1990, har skapande inriktning och är belägen i ett lugnt område med skogen och vattnet precis inpå knuten.

 

 

Butterfly förskola AB:

En Montessori- och språkinriktad förskola med fokus på rörelse och utomhuspedagogik.

mot ett livslångt lärande börjar hos oss

100 % BARN FOKUSResan

Direktlänk:

 

 

Varje barn är unik och ska accept­eras och bemötas på sina egna villkor. För att uppfylla det enskilda barnets individuella behov måste förskoleundervisningen vara banbrytande.

 

Grunden för Butterfly Förskolans verksamhet utgår från 100 % barnfokus och de lagar och regler som gäller inom vårt verksamhetsområde.

Alla medarbetare på Butterfly Förskola AB förenas av företagets vision och värdegrund.

Genom ansvarstagande, kontinuerlig kompetensutveckling, gott samarbete samt vårt professionella och flexibla förhållningssätt skapar vi tillsammans en omtänksam miljö samt de bästa förutsättningarna för att alla barn på Butterfly Förskola AB ska få möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar.

 

 

 

Om oss

Dala Omsorg är ett privat hemtjänstföretag i Falu kommun som funnits sedan 2011. Vi hjälper dig som bor i Falun. (Vi utför inga insatser i Grycksbo, Bjursås, Sågmyra, Vika, Sundborn, Enviken eller Toftbyn). Personalkontinuitet för kunden är ett av Dala Omsorgs viktigaste mål. Vi är engagerade och vill kundens bästa. Vi vill att våra kunder och dess anhöriga skall känna trygghet och genuinitet. Vi tror på gott samarbete och god dialog mellan oss, kunden och anhöriga. Vi är flexibla och kan lösa det mesta! Diskretion är viktigt för oss, därför har vi diskreta arbetskläder och inga logotyper på våra bilar.

Vi har stor erfarenhet av att starta upp insatser kring kund i väntan på LSS beslut. Insatserna kan ges upp till dygnet runt utifrån SoL beslut.

Vi har även stor erfarenhet av palliativ vård (vård i livet slut). All personal är utbildad i palliativ vårdfilosofi.

Våra tjänster

Vi erbjuder dig hemtjänst, ledsagning, servicetjänster och trygghetslarm, alla dagar i veckan, utifrån biståndsbeslut från Falu Kommun. Insatserna utförs mellan 06:00 till 22:30. Efter överenskommelse kan Dala Omsorg utföra insatser nattetid.

Tilläggstjänster

Vi utför hushållsnära tjänster för våra hemtjänstkunder.

Mål

  • Att vara få personal omkring varje kund (personalkontinuitet).
  • Att arbeta med kundinflytande, kunden bestämmer över sin tid.
  • Att se till individuella helhetslösningar.
  • Att tillsammans med kunden, tänka kreativt och nytt.

 

 

 

 

 

Anja & Dennis Hemservice erbjuder omvårdnads- och serviceinsatser till Dig som önskar högsta kvalité. Vi har ett relationsinriktat förhållningssätt gentemot Dig som kund och för oss är det viktigt att bygga upp en relation och ett gott samarbete. Bra relationer är en förutsättning för att skapa tillit och förtroende.

Vi på Anja & Dennis Hemservice vill ha en öppen relation och skapa en bra och meningsfull vardag för Dig. Vi samarbetar gärna med Dina anhöriga och ser dem som en resurs.

Vi skapar också en helhet som innebär samarbete med andra aktörer som till exempel vårdcentraler, sjukgymnaster, frivilligorganisationer, biståndsenheter, anhörigkonsulenter och arbetsterapeuter.

Anja & Dennis Hemservice har en hög kompetens och lång erfarenhet av hemtjänst. Vår personal har utbildning i demens, kost, läkemedelshantering, anhörigvård, vård i livets slutskede, missbruk, funktionsnedsättning och socialt arbete för äldre och funktionshindrade.

Vår filosofi är att ett gott bemötande och kunskap är en förutsättning för god omsorg.

Vi är lyhörda för Dina åsikter och önskemål och våra medarbetare utbildas kontinuerligt.

Verksamhetschefen och enhetschefen handleder medarbetarna och deltar i det dagliga arbetet.

Inom Anja & Dennis Hemservice arbetar vi efter förhållningssätten:

• Hög kvalité

• Hög kompetens

• Delaktighet

• Lyhördhet

• Inflytande

• Respekt

• Kundfokus

• Upprätthålla tidigare levnadsätt

• Utveckla Dina förmågor

Vi erbjuder också hushållsnära tjänster efter Dina önskemål:

Det kan till exempel vara grovstädning, flyttstädning, promenader, barnpassning, gräsklippning, snöskottning, rastning av hunden, café- eller biobesök . Dessa tjänster behöver du inte få beviljat från biståndshandläggaren, det är du själv som bestämmer hur ofta och hur många av dessa tjänster Du önskar. Har Du andra önskemål än ovan, hör av dig så diskuterar vi dem gärna.

Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Direktlänk:

Välkommen till Saras Omsorgs

hemtjänst och dagverksamhet

Vi leds av en distriktssköterska med mångårig erfarenhet inom hemtjänst och hemsjukvård med specialkompetens inom demens och somatisk sjukdom.

Vi vänder till Dig som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dvs hemtjänst dygnet runt eller dagverksamhet på dagtid.

Vi är verksamma i Stockholmstad med omnejd.

Direktlänk:

Hemtjänst på dina villkor

Vårt mål med hemtjänst är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill genom att får hjälp, service och trygghet som passar just dina behov.

Vår strävan är att du ska känna dig trygg i boendet med den vård och omsorg vi ger. Grundtanken i vår verksamhet är att du själv utformar din omsorg och blir bemött med respekt.

Vår vision

Vår vision är att vår verksamhet har det bästa anseendet och är det självklara valet inom omsorg.

Trygghet

Alla ska känna sig trygga med Saras Omsorg. Vi ger trygghet genom att ta ansvar, ge tydlig information. Vårt personal håller hög kompetens och är alltid tillgängliga.

Omtanke

-Saras Omsorg visar omtanke. Vi bryr oss om varandra genom att vara lyhörda, ödmjuka och ha ett respektfullt förhållningssätt.

-Att visa den enskilde omtanke och förståelse och samtidigt vara lyhörd för dennes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov

Samverkan

Inom Saras Omsorg är god samverkan grunden för vårt uppdrag.I vårt kvalitetsledningssystem beskriver vi hur vi ska samverka med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer samt internt inom vår verksamhet för den enskildes bästa.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Övrigt
Moms visas: